NEN en NPR norm - Glashandel TGS Leiden Print

Plaatsing van isolatieglas geschiedt onder de voorwaarde, dat de plaatsing van het isolatieglas in Nederland voldoet aan:

* De eisen gesteld in de Nederlandse Norm NEN 3576

* De richtlijnen uit de NPR 3577

 

Glashandel TGS Leiden | A.M van Schuurmanstraat 49 | 2331 DD | Tel. 071-8890434 |  Mob. 06-34 82 71 50 | info@glashandeltgs.nl